Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Jolanta Sztym

Obszar działania:

- Miasto Golub-Dobrzyń

- Gmina Golub-Dobrzyń

- Miasto Gmina Kowalewo Pomorskie

- Gmina Radomin

- Gmina Ciechocin

- Gmina Zbójno